text.skipToContent text.skipToNavigation

Är du säker på att du vill logga ut?

OK

Generella villkor

Miljö- och småorderavgift
För varje enskild order till ett värde understigande 1000 kr netto exklusive moms och frakt, debiteras en avgift om 500 kr.


Leveranstid
Mediq utför leveranser till kund enligt avtalade ledtider på helgfria vardagar. Mediq utför akutleveranser till kund av lagervaror inom 24 timmar räknat från mottagen beställning, mot särskild avgift. Mediq utför leveranser till kund av beställningsvaror inom 5-10 arbetsdagar räknat från mottagen beställning (om inget annat meddelas).

Leveranskontroll
Kunden har skyldighet att vid mottagandet av varje leverans granska så att försändelsen stämmer. Räkna antalet levererade kollin. Finns synlig skada på ytteremballage, ska kunden meddela detta direkt till chauffören, notera felet på fraktsedeln innan mottagandet signeras samt meddela avvikelsen (antal ytterkartonger eller typ av skada) till Mediqs Kundservice.

Kund skall anmäla avvikelser som inte är synliga vid leveranstillfället till Mediqs Kundservice snarast möjligt och senast inom 2 dagar efter mottagen leverans. Därefter är det inte möjligt att reklamera varan.


Reklamation
Kund kan reklamera en vara till Mediqs Kundservice inom 10 dagar efter mottagen leverans. Vid skadat gods är reklamationstiden 2 dagar. Kundservice bedömer reklamationsanmälan, skickar vid behov returhandlingar till kund samt en instruktion, om hur varan skall packas och märkas för retur. Vid godkänd reklamation krediterar Mediq varans värde.


Retur
Kund kan anmäla en felexpedierad vara till Mediqs Kundservice inom 2 dagar efter mottagen leverans. Kundservice bedömer returanmälan, skickar returhandlingar till kund samt en instruktion, om hur varan skall packas och märkas för retur. Full kreditering görs när returen är mottagen hos Mediq.


Kund kan anmäla och returnera en felbeställd vara till Mediqs Kundservice inom 10 dagar, under förutsättning att varan återsänds i oskadat skick samt i ren avdelningsförpackning. Mediq krediterar 80 % av varans värde, dock alltid ett minimum 400kr.
Kreditering görs när varan är åter på Mediqs lager, kontrollerad och godkänd.

Beställningsvaror, kylvaror, sterila varor och livsmedel är inte returnerbara.

Eventuella invändningar eller anmärkningar mot erhållen faktura skall göras inom 10 dagar

Mediqs kundservice når du helgfria vardagar 07.30-16.30

Telefonnummer: 031 - 388 90 00


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, justeringar kring villkor eller andra oförutsedda förändringar