text.skipToContent text.skipToNavigation

Är du säker på att du vill logga ut?

OK

UTVALDA PRODUKTKATEGORIER

Anestesi & IVA

Inom Anestesi & IVA hittar du många olika slag av instrument, hjälpmedel, tillbehör och skydd.

Diabetes

Här hittar du vårt urval av  produkter för att säkra en bra behandling av diabetes.

Fysioterapi & Hjälpmedel

Produkter för träning och rehabilitering mot ett friskare och bättre liv.

Förband & Kompression

Skyddande och läkande produkter för all slags sårvård; från torra till vätskande eller blödande sår.

Infusion & Injektion

Stickskador från livsviktiga nålar kan undvikas med stickskydd.

Inkontinens - Absorberande

Kraven är högt ställda på produkter som skyddar vid läckage.

Kontor, Städ & Inventarier

Rätt urval av kontorsmaterial & städutrustning är viktigt för att få vardagen att fungera. Hos oss hittar du det du behöver! 

Laboratorie & Diagnostik

Provtagning kräver bra utrustning, för att i slutändan kunna utföra korrekta analyser. 

Medicinsk utrustning & Förbrukning

Såväl hinkar, slangar och lampor som avancerad spirometriutrustning ingår i denna kategori.

Nutrition

Näringstillförsel kan ske på olika sätt. Ibland krävs specialprodukter. Hos Mediq hittar du ett mycket stort sortiment inom detta område. 

Omvårdnad & Vårdhygien

Hygien är av största vikt inom sjukvården och det åtgår mycket material. Här hittar du allt du behöver!

Operation

Valet av produkter inom operation är tydligt och genomtänkt.

Skyddskläder & Handskar

Sortimentet med skyddskläder är av hög kvalitet och täcker hela kroppen. 

Sterilisering

Allt från förbrukningsmaterial till kompletta sterilcentraler

Urologi

Ett brett område där både medicinsk och kirurgisk behandling kan ingå.