text.skipToContent text.skipToNavigation

Är du säker på att du vill logga ut?

OK

UTVALDA PRODUKTKATEGORIER

Anestesi & IVA

Inom Anestesi & IVA hittar du många olika slag av instrument, hjälpmedel, tillbehör och skydd.

Diabetes

Här hittar du vårt urval av  produkter för att säkra en bra behandling av diabetes.

Fysioterapi & Hjälpmedel

Produkter för träning och rehabilitering mot ett friskare och bättre liv.

Förband & Kompression

Skyddande och läkande produkter för all slags sårvård; från torra till vätskande eller blödande sår.

Infusion & Injektion

Stickskador från livsviktiga nålar kan undvikas med stickskydd.

Inkontinens - Absorberande

Kraven är högt ställda på produkter som skyddar vid läckage.

Kontor, Städ & Inventarier

Rätt urval av kontorsmaterial & städutrustning är viktigt för att få vardagen att fungera. Hos oss hittar du det du behöver! 

Laboratorie & Diagnostik

Provtagning kräver bra utrustning, för att i slutändan kunna utföra korrekta analyser. 

Medicinsk utrustning & Förbrukning

Såväl hinkar, slangar och lampor som avancerad spirometriutrustning ingår i denna kategori.

Nutrition

Näringstillförsel kan ske på olika sätt. Ibland krävs specialprodukter. Hos Mediq hittar du ett mycket stort sortiment inom detta område. 

Omvårdnad & Vårdhygien

Hygien är av största vikt inom sjukvården och det åtgår mycket material. Här hittar du allt du behöver!

Operation

Valet av produkter inom operation är tydligt och genomtänkt.

Skyddskläder & Handskar

Sortimentet med skyddskläder är av hög kvalitet och täcker hela kroppen. 

Urologi

Ett brett område där både medicinsk och kirurgisk behandling kan ingå.