text.skipToContent text.skipToNavigation

Är du säker på att du vill logga ut?

OK

MDR - Medical Device Regulation

Den 26 maj 2021 träder en ny EU-lagstiftning rörande medicintekniska produkter i kraft, MDR-förordningen (2017/745). Förordningen berör tillverkare, importörer och distributörer av medicintekniska produkter och ställer krav på bla spårbarhet, kontroller samt regler och uppföljning kring CE-märkning och dokumentation. 

Syftet med lagstiftningen är att underlätta för tillverkare genom att ha gemensamma regler inom EU, säkerställa att produkterna 
håller rätt kvalitet samt att hålla en hög nivå av hälso- och säkerhetsskydd för patienter.

Inom Mediq har vi arbetat med att se över våra interna processer och rutiner för att anpassa vår verksamhet till den nya lagstiftningen. 
Vi har också arbetat aktivt med våra leverantörer för att säkerställa att det sortiment vi erbjuder är anpassat till de nya krav som kommer att bli gällande i maj. Detta kan innebära viss påverkan på vårt utbud i form av artiklar, förpackningsstorlek och tillverkare, men vår ambition är att denna övergång ska ske så bra som möjligt.


Produkttillgången från Mediq med anledning av Coronavirusets utbrott

Vi har och har haft under en längre tid en extraordinär situation orsakat av coronaviruset och dess spridning i världen. Samtidigt har vi en situation med oregelbundna eller uteblivna leveranser från flera tillverkare. Detta är en följd av att den asiatiska produktionen och distributionen har helt eller delvis varit stängd. Utöver detta ökar den redan höga efterfrågan på en del artiklar.

Mediq har leverantörer både i Asien såväl som på andra håll i världen. Men en ökad efterfrågan och minskad tillgång på världsmarknaden medför naturligtvis ett stort underskott. Detta sätter stor press på de övriga tillverkare som producerar så stora mängder de kan i sina produktions-anläggningar, utifrån tillgång på personal och råmaterial. 

Detta är en så kallad “force majeure-situation” och vi har ingen möjlighet att vare sig förutse omfattning eller när det hela kan vara löst. Vi har daglig kontakt med våra tillverkare och med våra speditörer. Ingen kan i dagsläget ge någon bra prognos på när det kommer att vara tillbaka till ett normalt förhållande. Vi gör vårt yttersta för alla våra kunder i denna utmanande situation för att uppfylla våra åtaganden så långt som möjligt.

Vi vill uppmana alla kunder som har lagt sin order via vår webbshop att uppdatera sig på aktuell orderstatus genom att logga-in där.

Vi vill förtydliga att endast de produkter som visas i vår webbshop är de som är beställningsbara.


Information angående tillgången och prisbilden på Nitrilhandskar

Vi ser en skarp prishöjning på Nitril under hela första kvartalet 2021 och vi ser inte en förbättrad situation under kvartal två heller. Vi beräknar att peak-priset på denna råvara kommer att vara under sommaren. Utöver detta så har leveranskostnaderna femfaldigats under pandemin då det saknas både fartyg och containers. Detta i sig är en stor anledning till alla leveransstörningar som varit gällande.