text.skipToContent text.skipToNavigation

Är du säker på att du vill logga ut?

OK

Produkttillgången från Mediq med anledning av Coronavirus-utbrottet

Just nu har vi en extraordinär situation orsakat av coronaviruset och dess spridning till Europa och nu även Sverige, vilket har lett till en hamstringssituation. Samtidigt har vi en situation med oregelbundna eller uteblivna leveranser från flera tillverkare. Detta är en följd av att den Kinesiska produktionen och distributionen har helt eller delvis varit stängd. I takt med att fler länder kan rapportera om fall med Corona-virus ökar den redan höga efterfrågan på en del artiklar.

Mediq har leverantörer både i Kina såväl som på andra håll i världen. Men en ökad efterfrågan och minskad tillgång på världsmarknaden medför naturligtvis ett stort underskott. Detta sätter stor press på de övriga tillverkare som producerar så stora mängder de kan i sina produktions-anläggningar, utifrån tillgång på personal och råmaterial. Vi har fått förfrågan från flera regioner i Sverige om extra leveranser, men bristen på produkter gör att vi tyvärr har svårt att leverera större volymer än normalt, även om vi skulle vilja.

Detta är en så kallad “force majeure-situation” och vi har ingen möjlighet att vare sig förutse omfattning eller när det hela kan vara löst. Vi har daglig kontakt med våra tillverkare och med våra speditörer. Ingen kan i dagsläget ge någon bra prognos på när det kommer att vara tillbaka till ett normalt förhållande. Vi gör vårt yttersta för alla våra kunder i denna utmanande situation för att uppfylla våra åtaganden så långt som möjligt.

Vi vill uppmana alla kunder som har lagt sin order via vår webbshop att uppdatera sig på aktuell orderstatus genom att logga-in där.

Vi vill förtydliga att endast de produkter som visas i vår webbshop är de som är beställningsbara.